Projekty

Lipa Piotrowska
budynek wielorodzinny
zespół domów jednorodzinnych
budynek wielorodzinny z usługami
budynek wielorodzinny
zespół budynków wielofunkcyjnych
zespół wielorodzinny
dom jednorodzinny
wnętrze kwartału z pasażem handlowym
zespół domów jednorodzinnych
zespół budynków mieszkalnych
osiedle mieszkaniowe
budynek mieszkalny jednorodzinny
zespół budynków wielorodzinnych
zespół domów szeregowych