Projekty

Lipa Piotrowska
zespół wielorodzinny
wnętrze kwartału z pasażem handlowym
masterplan
zespół budynków mieszkalnych
galeria handlowa
osiedle mieszkaniowe