Projekty

Lipa Piotrowska
budynek wielorodzinny
zespół domów jednorodzinnych
budynek wielorodzinny z usługami
budynek wielorodzinny
zespół budynków wielofunkcyjnych
zespół wielorodzinny
dom jednorodzinny
wnętrze kwartału z pasażem handlowym
zespół budynków przemysłowych
urząd miasta i dom kultury
zespół hotelowy
budynek biurowy
zespół domów jednorodzinnych
masterplan
budynek biurowy
zespół budynków mieszkalnych
galeria handlowa
osiedle mieszkaniowe
muzeum morskie
budynek mieszkalny jednorodzinny
zespół budynków wielorodzinnych
hotel
zespół domów szeregowych
budynek biurowo-handlowy
hala produkcyjna