gesiniec1gesiniec2gesiniec3gesiniec4gesiniec5gesiniec6gesiniec7gesiniec8

single family house

Lokalizacja: Gęsiniec, powiat strzeliński
Projekt:  2005 – 2006

Inwestor: prywatny

Zespół:
arch. Paweł Bober
arch. Maciej Szczepański
dr inż. arch. Stanisław Lose

Stadia: Projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy